News

INFERNUM , Informuje:
Wznowienie Kultowego dema z roku 1993 '' Damned Majesty '' zostanie wykonane przez wytwórnię '' Witching Hour Productions '' , które zostanie zrealizowane do końca roku 2015 .


Format wydawnictwa jest Limitowany i numerowany , obejmuje :

Wersja DIE HARD zawierajšca :
- 180 gramowy czarny Vinyl.
- kaseta
- naszywka
- plakat A2
LIMIT 100 sztuk!


oraz :
Limitowany 250 sztuk czarny 12" vinyl 140 gramowy,
opakowanie typu gatefold.


Więcej szczegółów o wznowieniu '' Damned Majesty'' znajdziecie na stronach WHP .
http://store.witchinghour.pl/
http://witchinghour.pl/INFERNUM , inform:
Reedition of the cutl demo from 1993 '' Damned Majesty '' will be produce by record '' Witching Hour Productions '' , which is going to be realize till the end of 2015.


Format of the publish is limited and numbered, including:

Die HARD VERSION Included :
- 180 gr. Black Vinyl ,Gatefold Jacket
- Tape
- Patch
- Poster A2
LIMITED TO 100 Copies!


also:
12" black 140 gram Vinyl,gatefold jacket.
Limited and hand numbered to 250 copies !


More details about reedition '' Damned Majesty'' you will find at WHP pages.
http://store.witchinghour.pl/
http://witchinghour.pl/- 6 kwietnia 2014, Pierwsza informacja dla fanów INFERNUM dotycząca "Abyss of Chaos", który miał być początkowo gotowy pod koniec Marca 2014, musimy niestety poinformować że powstało opóźnienie z przyczyn technicznych niezależnych od zespołu INFERNUM. W studiu część Stuffu musi mieć ponownie nagrane ścieżki perkusji. Natomiast druga lepsza informacja jest to, że Stuff na "Abyss of Chaos" uległ poszerzeniu i będzie trwał około 30 minut !
Tak więc nie będzie już to Promo. O dacie zakończenia prac nad "Abyss of Chaos" poinformujemy jeszcze w kwietniu 2014 !

- 6th April 2014, First information for the fans of INFERNUM concerning "Abyss of Chaos", which initially had to be ready at the end of March 2014, unfortunatelly we have to inform that arisen up delays from technical reasons independent from Infernum band. At the studio some parts of stuff has to have recorded again the drum tracks. However the second better information is that the stuff for "Abyss of Chaos" has widened and will take about 30 minutes !
So it won't be promo anymore. About the date of ending works at "Abys of Chaos" we will inform in April 2014 yet !

- 29th December 2013, check out new photo in gallery of Tom Barlog from 1992

- 1st December 2013, we inform that promo " Abyss of Chaos" will be released officially in March 2014, this stuff will contain about 20 minutes of Pagan Black Metal. Announces full-lenght album on which work is underway.

- February 2013 was a winter photo session band INFERNUM

One of the former member of INFERNUM - Tom Balrog joined back the horde

The band is working with stuff for new album now

Curent members
"Exterminus" - electric guitar,keyboard instruments
"Wolf" aka "Bael V.B" - guitar/bas also (Baphomets Throne)
"Tom Balrog" - drums (1992-1994) ex(Oppressor) actuel name (Baphomets Throne)